BODY FINGERPRINT
What is it and why is it so important?

"Since there is a no-refund, no-exchange policy on this body of yours, it is essential that you learn to transform your body from a mere vessel into a beloved partner and ally, as the relationship between you and your body is the most fundamental and important relationship of your lifetime."

Ten Rules of Being Human
Chérie Carter-Scott

Ditt Body Fingerprint

Vi har bara en kropp var och det är upp till var och en av oss att ta ansvar för den. Det är ingen hemlighet att det vi stoppar i oss påverkar vårt inre, våra organ, våra muskler, vår hjärna osv. Med våra fingeravtryck kan vi identifiera vilka vi är, med vårt Body Fingerprint kan vi identifiera hur väl vi tar hand om oss själva.

Med body fingerprint menar vi alla de tecken från vårt inre som signalerar om vår hälsa. Hur cliché det än må låta så börjar välmående och skönhet från insidan. Sådant som humör, hud, kroppsspråk, energi är alla yttre saker som syns och som påverkas av hur vi mår på insidan. Vårt Body Fingerprint berättar sanningen för oss och vi behöver lyssna, vårda det och hålla det “clean.”

Det första steget till ett rent och snyggt Body Fingerprint - medvetna och aktiva val kring vad du äter!