SCHOOLS.
The young are our future.

Vi vet att det finns ett behov av att jobba med unga kring doping och dopingfrågor.  Den största ökningen av doping ligger utanför den traditionella idrotten och det säljs kosttillskott som innehåller dopingpreparat utan vår vetskap. Det blir därför viktigt att inte bara informera om doping utan också jobba med frågorna kring det och titta på de bättre alternativen.

Så här beställer du

Du anmäler ditt intresse för materialet genom att fylla i formuläret nedan (Glöm inte att ange att det är för skola och om det är för år 7-9 eller gymnasiet). När vi får in din intresseanmälan kommer vi att kontakta dig för att placera en beställning.

När beställningen är bearbetat och betalning klar kommer du att få en länk som ger dig tillgång till den digitala miljön där materialet finns.

Tack, vi kontaktar dig inom kort!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Till vem vänder sig utbildningsmaterialet?

Utbildningsmaterialet för Pure For Sure School vänder sig till ungdomar mellan åldrarna 13-20. Det är indelat i två inriktningar; 7-9 och gymnasiet. Det är framtaget i samråd med pedagoger och är knutet till läroplanen för främst Hälsa- och idrott men även för att arbeta ämnesintegrerat med ämnen och kurser i Samhällskunskap, Hem- och konsumentkunskap, Svenska, Matematik och Biologi.