SCHOOLS.
The young are our future.

Vi vet att det finns ett behov av att jobba med unga kring doping och dopingfrågor.  Den största ökningen av doping ligger utanför den traditionella idrotten och det säljs kosttillskott som innehåller dopingpreparat utan vår vetskap. Det blir därför viktigt att inte bara informera om doping utan också jobba med frågorna kring det och titta på de bättre alternativen.

Så här beställer du

Du anmäler ditt intresse för materialet genom att fylla i formuläret nedan (Glöm inte att ange att det är för skola och om det är för år 7-9 eller gymnasiet). När vi får in din intresseanmälan kommer vi att kontakta dig för att placera en beställning.

När beställningen är bearbetat och betalning klar kommer du att få en länk som ger dig tillgång till den digitala miljön där materialet finns.

Tack, vi kontaktar dig inom kort!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vad innehåller materialet?

+

Utbildningsmaterial i en modern och innovativ digital miljö. Du får ta del av information och fakta i multimediala format samt aktiviteter av olika slag. Fokus ligger på både individuell reflektion men också på grupp och peer-to-peer lärande.

+

Som pedagog kan du välja att låta materialet antingen vara en del i sig själv eller att det ingår i ett bredare arbets/tema område.

+

I lärarhandledningen som följer dig genom materialet får du användbara tips för hur du kan anpassa det och vilka delar av läroplanen det är kopplat till.

+

Affischer för utskrift om man vill ha visuellt stöd i den fysiska lärandemiljön eller kanske driva en kampanj på den egna skolan.

Till vem vänder sig utbildningsmaterialet?

Utbildningsmaterialet för Pure For Sure School vänder sig till ungdomar mellan åldrarna 13-20. Det är indelat i två inriktningar; 7-9 och gymnasiet. Det är framtaget i samråd med pedagoger och är knutet till läroplanen för främst Hälsa- och idrott men även för att arbeta ämnesintegrerat med ämnen och kurser i Samhällskunskap, Hem- och konsumentkunskap, Svenska, Matematik och Biologi.