PURE HEALTH.
CLEAN SPORTS.
Fight doping! - It's just not worth it.

Om oss

Bruket av dopingmedel utanför idrotten är ett växande folkhälsoproblem. Vi pratar då både om avsiktlig doping och något vi kallar ”oavsiktlig doping” som är ett resultat av en dåligt kontrollerad marknad kring kosttillskottsförsäljningen. Det medför att det idag säljs kosttillskott som innehåller dopingpreparat och andra otillåtna medel utan att det anges på innehållsförteckningen. Kosttillskottsmarknaden omsätter idag ca 5 miljarder kronor per år i Sverige.

Vi vill genom informationsspridning och utbildning nå alla intresserade av hälsa, träning och kost så att de ges en sportslig chans att själva kunna ta ansvar för sina kroppar och vad de stoppar i sig.

Pure For Sure är en rörelse som initierats av Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation.

Academy

Med vår ”Academy” vill vi på ett pedagogiskt sätt skapa ett lärande och en attitydförändring kring riskerna med kosttillskott och doping, samt informera om de bättre alternativen som mat utgör. Utbildningsprogrammen är framtagna och anpassade till fem olika målgrupper:

Du kan läsa mer under Academy, där du också kan beställa utbildningsmaterialet.